Logo MomsCare
 
 

Indiánská výprava - Příměstský tábor Barclays

V pondělí ráno jsme se sešli se všemi dětmi, které se rozhodly vydat se s námi na výpravu, při které jsme si užili spoustu legrace, zábavy, ale také jsme toho spoustu poznali.

On Monday morning we met with all the children who decided to go with us on an expedition, during which we enjoyed a lot of fun, but we also had some new experiences.

 
 

Pondělní dopoledne jsme strávili vzájemným poznáváním. Učili jsme se jména dalších účastníků, vzájemně jsme se poznávali a následně jsme se rozdělili do tří týmů, které mezi sebou soutěžili. Každý tým si namaloval svůj vlajku a zvolil si svůj název. Odpoledne jsme strávili v parku, kde jsme hráli různé hry s indiánskou tématikou. Každý tým si v parku postavil svůj vlastní totem.

      

V úterý jsme vyrazili na celodenní výlet do Kunratického lesa. Strávit celý den v přírodě bylo skvělé!

      

Navštívili jsme spoustu hřišť, ale hlavně jsme viděli spoustu zvířat – užovku, daňky, žabičky a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o včelách. Skvělým zážitkem byla také společná zmrzlina.

      

Středeční dopoledne jsme vzhledem k počasí strávili v kancelářích Barclays. O zábavu jsme ale měli postaráno. Vyráběli jsme si indiánské čelenky a navlékali si své vlastní náramky. Také jsme se dozvěděli nové informace o indiánském kmenu Apačů. Odpoledne jsme už vyrazili ven a užili si odpoledne plné společných her a zážitků.

      

Čtvrtek jsme strávili celý den venku, protože nám vyšlo krásné počasí. Hráli jsme společné hry, týmy mezi sebou soutěžili a při soutěžích hráči zúročili své znalosti o indiánských kmenech.

      

V pátek nás čekal druhý a poslední celodenní výlet. Vyrazili jsme na Vyšehrad, kde jsme poznali hřiště, na kterém jsme strávili nějaký čas. Prošli jsme se po Vyšehradě, povídali jsme si o historii Vyšehradu a kochali jsme se krásnými výhledy. Po návratu do Barclays kanceláří jsme si každý namalovali své vlastní tričko, které jsme si odnesli a nechali na památku.


Chtěly bychom poděkovat všem dětem za skvělý týden.

Anna + Klára


We spent Monday morning getting to know each other. We learned the names of other participants, got to know each other and then we split into three teams that competed with each other. Each team painted its own flag and chose its own name. We spent the afternoon in the park, where we played various games with an Indian theme. Each team built their own totem pole in the park.


On Tuesday we went on a day trip to the Kunratice Forest. Spending the whole day in nature was great! We visited a lot of playgrounds, but most of all, we say a lot of animals – snakes, deers, frogs and we learned a lot of new information about bees. Ice cream was also a great experience.

   

Due to the weather, we spent Wednesday morning in the Barclays offices. But we had a lot of fun.

      

We made headbands, like the Native Americans had. We also put on our own bracelets. We also learned new information about the Apache Indian tribe. In the afternoon we went out and enjoyed and afternoon full of games and new experiences.

   

We spent Thursday outside all day because the weather was beautiful. We played games together, teams competed with each other, and in competitions, and players used their knowledge of Native American tribes from yesterday.

      

The second and last full day trip was on Friday. We went to Vyšehrad, where we visited a playground and we spent some time there. We walked around Vyšehrad, talked about history of Vyšehrad and admired the beautiful views. After returning to the Barclays offices, we painted our own T-shirt, which we took home and had a memory for our camp.


We would like to thank to all kids for an amazing time.

Anna + Klára

 
 
Zveřejněno: 22. July. 2021 16:33